czy My się znamy?

czy My się znamy?

Categoría: Cultura y sociedad
Creado por: Rafał Pniewski
Jestem psychiatrą i psychoterapeutą. Podcast jest spojrzeniem z psychoanalitycznej perspektywy na nas - ludzi, zarówno w odniesieniu do indywidualnych cech osobowości jak i do tego co dzieje się w mniej i bardziej skomplikowanych ludzkich relacjach.